3923833
dt/O63OvthJHrnFBzR0ihqkN/q6hDfM0g6UN/2SnceDLU6SvFDNG|I12Wd|McOdS
377393
Dòng thời gian
0
0
  • Dòng thời gian

.
Điều chỉnh thông tin Sổ Nhận xét cấp Tiểu học

Để phù hợp với nội dung thông tư 22 và tránh gây nhầm lẫn cho giáo viên, BQT điều chỉnh thông tin Sổ Nhận xét cấp Tiểu học như sau: Loại bỏ thông tin Nhận xét về Năng lực, Phẩm chất trên Sổ Nhận xét (Giữa kỳ, Cuối kỳ).

Cho phép phân công nhiều giáo viên chủ nhiệm cho cấp mầm non

Hiện tại phần mềm cho phép phân công chủ nhiệm đối với 2 giáo viên cho các lớp thuộc cấp mầm non, thao tác thực hiện ngay trên Quản lý lớp học, chọn Giáo viên chủ nhiệm 2.