3923833
dt/O63OvthJHrnFBzR0ihqkN/q6hDfM0g6UN/2SnceDLU6SvFDNG|I12Wd|McOdS
377393
Dòng thời gian
0
0
  • Dòng thời gian

.
Cho phép Viễn thông giới hạn lượng ký tự tin nhắn trường được gửi

Bổ sung cấu hình cho phép Viễn thông giới hạn lượng ký tự tin nhắn trường được gửi, áp dụng đối với Tin nhắn thông báo chung, thông báo riêng, Tin nhắn điều hành và Gửi tin nhắn theo nhóm. Thao tác cấu hình như sau: Quản lý các trường/chọn trường: Chức năng khác: Giới hạn ký tự gửi SMS và nhập số lượng ký tự trường được phép gửi.

Mặc định hệ thống hiển thị: 

1. Giới hạn số ký tự sms không dấu được gửi: 459
2. Giới hạn số ký tự sms có dấu được gửi: 335

Điều chỉnh thông tin Sổ Nhận xét cấp Tiểu học

Để phù hợp với nội dung thông tư 22 và tránh gây nhầm lẫn cho giáo viên, BQT điều chỉnh thông tin Sổ Nhận xét cấp Tiểu học như sau: Loại bỏ thông tin Nhận xét về Năng lực, Phẩm chất trên Sổ Nhận xét (Giữa kỳ, Cuối kỳ).

Cho phép phân công nhiều giáo viên chủ nhiệm cho cấp mầm non

Hiện tại phần mềm cho phép phân công chủ nhiệm đối với 2 giáo viên cho các lớp thuộc cấp mầm non, thao tác thực hiện ngay trên Quản lý lớp học, chọn Giáo viên chủ nhiệm 2.