3923833
dt/O63OvthJHrnFBzR0ihqkN/q6hDfM0g6UN/2SnceDLU6SvFDNG|I12Wd|McOdS
377393
Dòng thời gian
0
0
  • Dòng thời gian

.
Cho phép phân công nhiều giáo viên chủ nhiệm cho cấp mầm non

Hiện tại phần mềm cho phép phân công chủ nhiệm đối với 2 giáo viên cho các lớp thuộc cấp mầm non, thao tác thực hiện ngay trên Quản lý lớp học, chọn Giáo viên chủ nhiệm 2.